divendres, 24 d’abril de 2015

Com netejar les cambres frigorífiques?La neteja de les cambres frigorífiques és vital per garantir la higiene alimentària i la salut

La proliferació de microorganismes en qualsevol superfície de les càmeres provinents principalment dels aliments emmagatzemats és innegable, malgrat estar sotmesos a baixes temperatures, proliferen els fongs en els racons més insospitats; precisament per mantenir un òptim ambient i minimitzar els riscos de la contaminació entre aliments és imprescindible mantenir totes les superfícies lliures d’acumulacions de brutícia restes d’aliments i residus.
Per evitar la formació de males olors, és recomanable una neteja periòdica de l'interior del frigorífic:

· Setmanal: parets, sostre, terres, drenatges i equip.

· Semestral: les unitats de refrigeració d’acord amb les instruccions de la manufactura.

· Una vegada per temporada: han de ser desocupats, netejats, esbandits i desinfectats.


Per netejar la càmara frigorífica i la del congelador, es pot utilitzar una esponja humitejada en una solució d’aigua temperada i bicarbonat de sodi o vinagre (una cullera en dos litres d’aigua). De fet, el vinagre té la propietat, a més de netejar i desgreixar, de desinfectar i eliminar les olors estancades. Aclarir tot amb aigua i a continuació desinfectar, la diferència entre netejar i desinfectar, la neteja, s’elimina la brutícia visible, i amb la desinfecció, s’ha d’eliminar la majoria dels microorganismes.

1. Els productes químics

L’elecció dels productes químics per a neteja i desinfecció ha de fer-se principalment d’acord amb la superfície que es desitgi tractar, per aquest motiu s'ha de tenir en compte:

· La quantitat del químic: Mesurat en pes o volum.

· Concentració: Mesurar adequadament la quantitat de químic i aigua al moment de diluir-los.

· Preparació: Seguir l’ordre indicat i forma d’addició recomanada pels seus proveïdors.

· Temperatura: Dur a terme les recomanacions respecte a la temperatura de l’aigua.

· Temps de contacte: Perquè una solució elimini els microorganismes, ha de tenir contacte amb l’objecte o la superfície durant un temps específic.

Nosaltres recomanem per als terres de les càmeres el Kenex GM, que és un desengreixant recomanat per a la indústria alimentària, grans supermercats, mercats centrals, etc.

· Forma d’utilitzar-lo manual: Aplicar KENEX GM amb un pulveritzador i fregar amb una mopa o drap molt humit. Deixar actuar uns minuts i gratar amb un raspall de pèl dur. A continuació, retirar mitjançant aspiració, amb una mopa, esponja o drap sec.
· Forma d’utilitzar-lo amb fregadora automàtica: Omplir el poal d’aigua neta amb KENEX GM pur o diluït amb la concentració indicada. Fregar de forma habitual.

· Forma d’utilitzar-lo amb màquina rotativa monodisc: Muntar un disc de fibra agressiu vermell. Aplicar el producte per degoteig o ruixat sobre la superfície a netejar. Estendre amb la màquina i deixar actuar durant 5 minuts aproximadament. A continuació, fregar i recollir la brutícia amb un aspirador, mopa, esponja o drap sec.

· Altres consideracions: No esbandir amb aigua les càmeres la temperatura de les quals sigui menor de 0º; per a temperatures inferiors a -15 ºC, utilitzar el producte pur, sense diluir; i per a temperatures superiors a -15 ºC, pot utilitzar-se diluït en aigua al 50 %.

2. Desinfecció de cambres frigorífiques amb Ozó

L’ozó és un dels millors desinfectants existent per a les càmeres frigorífiques. Innocu en les seves justes proporcions, és utilitzat en innombrables aplicacions, entre elles per a les càmeres de guarit de pernils, en indústries càrnies, de fruites i verdures, etc. o com desinfectant i purificador ambiental, entre altres. 

Realitzat el procés i comprovat el seu resultat, és molt recomanable un tractament de desinfectants i desinfecció total amb un generador d’ozó. La seva enorme capacitat d’oxidació garantirà un ambient perfecte per a l’emmagatzematge dels aliments.

La seva aplicació ajuda a:

· Allargar la vida útil del producte

· Evitar els minvaments de pes.

· La desinfecció total i per tant, la transmissió d’olors d’uns aliments a uns altres.

· No és necessari desallotjar les càmeres per poder dur a terme el tractament.