dimecres, 14 d’octubre de 2015

Sabies que significa l'expressió "Fer dissabte"?

Antigament l'expressió "Fer dissabte" s'utilitzava per dir que havia arribat el moment en què calia fer neteja a fons de part o de tota la casa. Actualment, aquesta expressió és molt poc utilitzada, ho solen utilitzar la gent gran i en poblacions petites.

L'origen es remunta a l'Edat Moderna i té a veure amb el col·lectiu jueu i les seves pràctiques religioses.
Per ells el dissabte (Sabbat), era el darrer dia de la setmana i es dedicava al descans i no era permès de treballar ni de realitzar determinades activitats.
Al 1492, els Reis Catòlics van decretar l'expulsió dels jueus. Si volien quedar-se no els quedava més opció que convertir-se al cristianisme. Per demostrar als veïns que ja no seguien amb les tradicions jueves i que eren autèntics cristians, no els quedava altra solució que fer en dissabte la neteja a fons de la casa.