dijous, 28 de gener de 2016

¿Por qué es importante realizar una auditoria de limpieza en su comunidad de vecinos?Las auditorias de limpieza son un instrumento fundamental para poder valorar si el servicio de limpieza de nuestra comunidad es el correcto o no, asegura la calidad del servicio y el cumplimento de los procesos, frecuencias y técnicas empleadas. Gracias a ellas se podrán utilizar mejores procedimientos y se mejorará la calidad del servicio, permitiendo en muchos casos reducciones económicas considerables, los seis objetivos que se persiguen, son:


  1. Comprobar que los servicios y frecuencias establecidos en  el contrato o el  pliego, y el trabajo realizado se ajustan a las necesidades de la comunidad.
  2. Advertir de las diferencias que pueden acabar en incumplimientos.
  3. Cumplir con los procesos y mejorar su desempeño.
  4. Identificar problemas para corregirlos o prevenirlos.
  5. Identificar oportunidades de mejora.
  6. Apoyar la revisión y actualización de los procesos.
Las auditorias de limpieza se deben empezar mediante la revisión de los servicios y procedimientos que están contratados con la empresa o personal de limpieza, que siempre deben estar por escrito. Una vez revisados, la siguiente fase en la auditoria de limpieza de la comunidad consiste en que los auditores pasarán a confirmar si se aplican los procedimientos, utilizando para ello la visita a la comunidad recientemente limpiada, es obligada la visita, para poder analizar:

·         Que el personal de limpieza conoce i controlan todas las fases y procedimientos de limpieza de la comunidad y los siguen al pie de la letra.
·         Los cambios en los procedimientos sugeridos por los auditores para mejorarlos, pues en una primera auditoria es fácil encontrar deficiencias subsanables.
·       La revisión de suministros, donde podemos verificar cómo se realizan los pedidos de material de limpieza y qué trazabilidad dentro de la organización tienen los mismos; de esta manera podemos encontrar cuellos de botella o robos producidos por personal deshonesto.
·       Para certificar el estado de limpieza de la comunidad a través de la auditoria, esta debe ser realizada por un organismo, especializado y externo, su criterio será objetivo. 

dimarts, 26 de gener de 2016

...per arribar a un acord a la comunitat de veïns per contractar una empresa de neteja?

Què es pot fer...
L’acord per contractar una empresa de neteja és un acord d’administració, que requereix la doble majoria de propietaris i de coeficients, calculada sobre els propietaris presents i representats en la junta general en la qual s’adopti el referit acord, tal com preveu l’article 17.7 de la Llei de Propietat Horitzontal.

Pas a pas, això és el que es pot fer:


1. Convocar una Junta extraordinària de la comunitat (tal com preveu l’article 16 de la LPH,) per plantejar legalment la decisió de contractar una empresa de neteja, aprovant el pressupost corresponent, i la seva repercussió en les quotes, si fos necessari.

2. Si en la comunitat es vota a favor per la majoria que la neteja la faci una empresa legalment establerta, si hi ha un propietari que no està d’acord en això aquesta pretensió queda anul·lada i si s’adoptés per majoria aquest propietari podria negar-se a pagar la seva part corresponent.

3. Si l’acord va ser pres per les majories exigides per la llei, la decisió ha d'acatar-se tant pels que van votar a favor, com pels que van votar en contra.

4. Però hi ha excepcions, com per exemple: si ja han contractat un altre servei de neteja, o si el preu del nou servei està totalment fora de la legalitat, de mercat i l’administrador o algun copropietari s’estan beneficiant de la contractació.

5. Adoptats els acords, incloure’ls en l’acta de la junta, i enviar-li còpia de la mateixa als assistents i als absents.

6. Contractar l'empresa de neteja seleccionada

7. Si com a conseqüència d’aquesta contractació es produís algun impagament de quotes, es pot procedir contra els propietaris morosos, mitjançant un procediment monitori, regulat en l’article 21 de la mateixa llei.

dimarts, 19 de gener de 2016

Estudi de neteja urbana 2015

Estudi OCU
Cada 4 anys l’OCU fa balanç de la neteja de les ciutats, preguntant tant als ajuntaments (per saber els mitjans que destinen) com als ciutadans (per conèixer la seva opinió). Els resultats són clars: Espanya està avui més bruta que el 2011. 

Rànquing de neteja

Amb grans diferències entre ciutats, el panorama general de la neteja urbana empitjora respecte a 2011 i es queda en una nota mitjana nacional de 54 sobre 100 (en 2011 era de 58). 
Oviedo torna a dominar un rànquing en el qual es llueixen les ciutats del nord (amb excepcions com Lugo) i fracassen Madrid, Alacant, València i Jaén. 

Tarragona, compta amb 58€ de pressupost anual per habitant per a la neteja, compta amb un mig mecànic per cada 1.594 habitants, disposa d’un empleat de neteja per cada 899 habitants i la satisfacció global és d’un 49 sobre 100.
Badajoz, la ciutat pijor valorada. 

Com es va fer l’estudi

• Qüestionari a ajuntaments: enviats a totes les capitals de província i a altres 11 grans ciutats per tenir dades actualitzades sobre el pressupost i els mitjans que es destinen a la neteja. Solament 44 ajuntaments van respondre. 

• Enquesta a socis OCU: al febrer de 2015 enviem 58.458 qüestionaris electrònics a socis triats a l’atzar, dels quals varem obtenir 5.825 respostes. La taxa de resposta mitjana ha estat del 10%, encara que varia per ciutat (la més alta a Madrid, amb un 28%). Al no rebre suficients respostes de Terol, Ceuta i Melilla, no publiquem els seus resultats. 


Les 6 dimensions de la neteja

En l’enquesta realitzada als socis d'OCU, la satisfacció global amb la neteja urbana es desglossa en 6 aspectes diferents:

Carrers i voreres
Les millor valorades: Oviedo, Getxo, Pamplona, Bilbao i Gijón.
Les pitjor valorades: Alcalá de Henares, Madrid, Alacant, València, Jaén i Màlaga. 
Neteja de voreres

Parcs i jardins
Les millor valorades: Oviedo, Gijón, Getxo, Pamplona i Bilbao. 
Les pitjor valorades: Alcalá d'Henares, Jaén, Madrid i Alacant.

Excrements
Les millor valorades: Oviedo, Pamplona, Gijón i Getxo.
Les pitjor valorades: Jaén, Alcalá de Henares i Alacant.
 
Cases i locals abandonats
Les millor valorades: Getxo, Oviedo, Bilbao i Palencia. 
Les pitjor valorades: Huelva i Jerez de la Frontera. 

Pintades i cartells
Les millor valorades: Oviedo, Getxo, Bilbao i Logroño.
Les pitjor valorades: Jaén, Madrid, Alcalá de Henares, Alacant i Murcia.
 
Entorn dels contenidors
Les millor valorades: Oviedo, Getxo i Bilbao. 
Les pitjor valorades: Madrid, Alcalá de Henares, Jaén, Alacant, Almeria i València.Tant i tant s’escanya en les licitacions públiques de neteja, que justament els resultats d’estudis com aquest, fan evident que l’escanyament va en detriment dels serveis, en conseqüència del ciutadà i també dels operaris de la neteja. 

dilluns, 11 de gener de 2016

Com retallar despeses en la comunitat de propietaris

El dia a dia d’una comunitat de veïns implica una sèrie de despeses ineludibles: llum, ascensor, neteja, administrador, pòlisses d’assegurances… En algunes comunitats els pagaments es fan sense problemes, sempre hi ha diners a final de mes; però en unes altres les despeses són massa altes per als seus veïns i acaben aplicant vesses mai desitjades. 

Mira per on es poden fer tisorades a aquestes despeses¡¡¡ Simplement aplicant petits estalvis que a la fi en sumen de gran, com exemple, dues mesures molt fàcils i efectives, per estalviar en la llum: 


1.-
Substitueix les bombetes incandescents i fluorescents convencionals per altres de led o de baix consum ja que es redueix el consum energètic en un 80% i la seva vida útil és molt superior (entre 8 i 25 vegades).

2.-Per a la il·luminació exterior, substitueix els llums de vapor de mercuri per llums de vapor de sodi a alta pressió, de halogenuros metàl·lics o de led, ja que són més eficients.
3.-Sectoritza la il·luminació de les zones comunes, com a zones de pas, replans i passadissos. 
4.-Instal·la temporitzadors electrònics o detectors de presència que encenguin i apaguin la llum automàticament.
5.-Mantingues netes els llums i les lluminàries ja que repercuteix en el rendiment de les mateixes.La pols acumulada en els sistemes d’il·luminació pot provocar la pèrdua de fins a un 10% en la il·luminació.
6.-Baixa la potència de la llum, antigament el tipus de tarifa i la potència no estava penalitzada, per la qual cosa la majoria de gent pujava potència per "si les mosques". Però com tots sabem, ara mateix el consum és el de menys, i en els costos fixos és on veritablement podem estalviar fins a un total d’antre 2.000 o 3.000 euros. 
7.-Sempre pots contactar amb una assessoria d’eficiència energètica que t’ajudarà a reduir aquests costos de manera dràstica, normalment els estudis d’estalvi energètic solen fer-los gratis quan es tracta d’una comunitat de veïns.

divendres, 8 de gener de 2016

12è aniversari de Net100x100

Avui, 8 de gener de 2016, fa 12  anys d’aquella iniciativa duta a terme per Maribel March Vidiella dona emprenedora, que tot i el camí ple de dificultats que es va trobar amb l’objectiu de canviar el concepte de neteja, estem aquí com l’empresa amb nom de neteja, tot en l’ànim d’aconseguir els millors resultats per als nostres clients."El valor de les coses no està en el temps que duren sinó en la intensitat amb que succeeixen. Per això existeixen moments inoblidables, coses inexplicables i persones incomparables"

Vull cantar....Anys i anys, per molts anys, Net100x100,
a la una i als dotze per molts anys,
i que en facis, molts mès....   


dilluns, 4 de gener de 2016

Carta als Reis Mags d'Orient de la BrillantinaEstimats Reis Mags d’Orient,

Em dic Brillantina i treballo a Net100x100, m’agradaria tenir un sistema per netejar la tristesa de les persones els empipaments de les famílies i persones i les preocupacions de tothom amb la finalitat de mantenir net el cor de tothom.

Desafortunadament aquest sistema no existeix, ni cap eina que ho pugui fer. L’equip de Net100x100, ens proposem de ficar-hi entusiasme per així fer una neteja manual començant per nosaltres mateixos, per això Reis Mags d’Orient us demano que ens impregneu d’entusiasme i d’il·lusió que sempre ens ha caracteritzat i ho utilitzarem durant tot l’any 2016 per posar una capa dintre de cadascú dels nostres clients d’alegria i d’agraïment.
 
Aquest és el desig i petició que us fa l’equip de Net100x100